Colofon / Disclaimer

Colofon

Vormgeving: Inge Bekkers
Techniek: Designserver

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Indien enige (rechts)persoon meent rechten te kunnen doen gelden op de content van onderhavige site, gelieve deze zich met ons in verbinding te stellen.